به گزارش افکارنیوز،

سید بشیر حسینی کارشناس برنامه عصر جدید، در اینستاگرام خود ویدئویی را از کار خیرخواهانه خادمان امام رضا(ع) برای کارگران مشهدی منتشر کرد.

اخبار چهره ها - «مشهد ساعت شش صبح بیش از چهارصدتا کارگر سر چهارراه منتظر کار بودند که ماشین‌هایی سوارشون می‌کنن وبه ورزشگاه می برنشون، اما نه برای کار، بلکه خُدّامِ حرمِ امام رضا براشون یه برنامه‌ی ویژه دارن و میخوان از سفره‌ کرامتِ امامِ مهربان، حال دلهاشونو بهترتر کنن»

 

درگیری آقای بازیگر با سیم هدفون ؛