به گزارش افکارنیوز،

 پانته‌آ بهرام با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - از سقراط خواستند که لُب کلام همه ی یافته ها و فرامین فلسفی را در یک عبارت خلاصه کند. پاسخ داد: "خودت را بشناس". فقط بر اساس شناخت عمیق و دقیق از خودمان است که میتوانیم تصمیمهای قابل اعتماد بگیریم. چه کسی از خودمان برای خودمان قابلِ اعتمادتر ؟!

جستجو و دخالت در زندگی دیگران را تمام کن. ! خودشناسی مهمترین و بی پایانترین شغل دنیاست رفیق

(فوتو بای خان داداش. (پ ن: کتاب خودشناسی آلن دو باتن را بخوانید)