به گزارش افکارنیوز،

 رضا داودنژاد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سلام به همه دوستان فضای مجازی..

ممنونم از پیامها ،کامنتها و تبریکها

ممنونم از رفیق ها

ممنوم از تک تک اعضای خانواده ام

ممنوم از فرهنگ اهدای عضو

ممنوم از تمام خانوادهای اهدا کننده

ممنوم از تمام پزشکان سر زمینم

ممنونم از تمام پرستارهای سرزمینم

ممنوم از بیمارستان نمازی شیراز 

ممنونم از پروفسور ملک حسینی

ممنونم از استاد نیک اقبالیان

و...

عکس چهل سالگی رو بر خلاف احوالم رنگی ثبت کردم

#اهدای_عضو_ادامه_زندگی

#شهر_نفس

رضا داوودنژاد