به گزارش افکارنیوز،

سمانه پاکدل، بازیگر سینما و تلویزیون، تصویری را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته و نوشته است:

اخبار چهره ها - "روزى در خواهیم یافت که کل کایٔنات را می‌توانیم درون خودمان بیابیم و آنگاه یک کیمیاگر خواهیم بود و بعد در جهان نخواهیم زیست،

جهان در ما خواهد زیست"

 

...