به گزارش افکارنیوز،

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

اگر میخواهید دروغ نشنوید

اصرار برای شنیدن حقیقت نکنید.

نسرین مقانلو