به گزارش افکارنیوز،

 علیرضا جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: همه چیز رو بسپار به اون بالایی، بهش اطمینان کن،

سخت تلاش کن برای هدف هایی که داری و به خودت ایمان داشته باش و صبور باش،

تا وقتی خودت و مسیرت رو میسپاری به بهش

نگران هیچ چیزی نباش...