به گزارش افکارنیوز،

حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت:

سالهاست

مثل پر کاه

در میان فصول

سرگردانم.

#عباس_ کیارستمی