به گزارش افکارنیوز،

رضا داودنژاد با انتشار این عکس نوشت: چه رفتن ماندگاری عسل بانو #عسل_ بدیعی

رضا داودنژاد به یاد عسل بدیعی+عکس