تصویری از همسر و دختر اکبر عبدی در کنار هم را در زیر می بینید.

همسر و دختر اکبر عبدی در کنار هم+عکس