امیر غفارمنش تصویر زیر را در فضای مجازی منتشر کرد.

عکس جالب از گریم متفاوت امیر غفارمنش