به گزارش افکارنیوز،

 سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت: به نظر شما این عکس با اون عکس چه فرقی میکنه؟