به گزارش افکارنیوز،

محسن ابراهیم زاده با انتشار این عکس نوشت:

برای موفقیت باید خسته بشی ، بشکنی ، باید سردو گرم بشی باید استرسو چه ریسک هایی که بایدو نباید گشنگی بیخوابی هم چاشنی هر موفقیتیه .

بزودی روی ماهتونو میبینم .

 

محسن ابراهیم زاده