به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن شب گذشته استوری زیر را منتشر کرده بود که بنظر می امد از بارداری اش خبر می دهد.

 

1

اما امروز استوری دیگری را منتشر کرد و این مسئله را تکذیب کرد.

 

2