به گزارش افکارنیوز،

 مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بحران قلب و سیبیل

#قلب

#سیبیل

#مردونه

#عینک

#مسخره_بازی

#خرداد

#خنده

#میگذرد

#بحران

مجید واشقانی