به گزارش افکارنیوز،

 ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: خردلی

 

ریحانه پارسا