به گزارش افکارنیوز،

 پوران دخت مهیمن با انتشار این عکس نوشت: با نوه عزیزم در تولد چهار سالگیش.

 

پوراندخت مهیمن