به گزارش افکارنیوز،

 شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - میانِ کتاب‌ها گشتم

میانِ روزنامه‌های پوسیده‌ی پُرغبار،

در خاطراتِ خویش

در حافظه‌ ای که دیگر مدد نمی‌کند

خود را جُستم و فردا را

عجبا!

جُستجوگرم من

نه جُستجو شونده

من این‌جایم و آینده

در مشت‌های من

شعر ، بامداد ِ جان

عکس ، پیام ایرایی

مهرماه ۱۳۹۸.تهران

شبنم مقدمی