به گزارش افکارنیوز،

آزیتا ترکاشوند با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هیچ وقت از خدا کم نخواه دوست من ...با ایمان واقعی به بزرگی کسی که ازش میخواهی بخواه ...نه با شک ...نه با تردید ...نه با ترس...نه با نگرانی ....جوری طلب کن که باور داری به تو میدهد اما در زمانی که خودش میداند و از راهی که باز هم خودش میداند ....برای خدا زمان و راه تعیین کردن خطاست ...او دانا و قدرتمند است و از همه چیز به نیکترینش آگاه ...پس ترس و اضطراب بی معناست ...ترس یعنی باور توحیدی من هنوز مشکل داره ...طلب کن و بسپار به خودش ...ایمان داشته باش عطا میکند ...راه تعیین نکن ...چرا دست های زیبای خداوند رو محدود میکنی ...در زمین هزار راه هست برای رسیدن به خواسته ها چه بسا ...آن راهی که تو در ذهنت برای رسیدن ساخته ای...کوچک و محدود باشد..‌‌زمان تعیین نکن برای خواسته هات ...نگو خدایا پس کی ؟ چرا نمیشود ...چرا نمی دهی؟ چه بسا بیشتر خواسته هایی رو که قبل ها طلب کردیم و برآورده نشده بعد از گذشت مدت زمانی ...به این درک رسیدیم که خوب شد ...که آن موقع نشد ....چون زمان اش نبود....به علم خدا ایمان داشته باش ...دوست من ....به خدا اعتماد کن...اون بهترین نگهبان خود ش حواسش به همه چی هست ....آسوده باش تا زمانش برسد .

 

آزیتا ترکاشوند