لیلا بلوکات با انتشار این پیام در استوری خود از ابتلایش به کرونا خبر داد.
 

لیلا بلوکات کرونا گرفت