به گزارش افکارنیوز،

ساناز بیان، کارگردان ایرانی، همسر حمیدرضا آذرنگ این عکس را منتشر کرد.

 

حمیدرضا آذرنگ