به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تن به تن،ذره به ذره همه انوار منند زآنکه خورشید نهانم،تتناهو، یا هو.

 

ریحانه پارسا