به گزارش افکارنیوز،

 مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - ٥٠ سال را پشت سر گذاشتم و با کوله بارى از تجربه ، زندگى را ادامه خواهم داد و شکرگزار خواهم بود براى نفسى که از خداوند دارم .

اما ،احساس غریبى است ، چون اولین سالى است که بدون پدرم این روز را مى گذرانم ...

ممنونم از همسر مهربانم که در این ایام سخت همراهم هستند.

مریم کاویانی