به گزارش افکارنیوز،

 مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - مادر ودختری

روز دختر مبارک (عجب دختری