به گزارش افکارنیوز،

 شهرام لاسمی این عکس را منتشر کرد.

 

شهرام لاسمی