به گزارش افکارنیوز،

سام قریبیان این عکس را منتشر کرد.

 

فرامرز قریبیان