شبنم قلی‌خانی این استوری را منتشر کرد.

 

شبنم قلی خانی