به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هیچکس برتر نیست

هیچکس پست تر نیست !

و هیچکس با هیچکس دیگر

برابر هم نیست !

انسانها منحصر به فرد هستند

غیر قابل مقایسه ...

تو ، تو هستی

من، من هستم ... 

نفیسه روشن