به گزارش افکارنیوز،

 یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت:

یاد باد آن روزگاران #رحمان۱۴۰۰

و زخمهاى من همه از عشق است#یکتا_ناصر

یکتا ناصر