به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت:

گه شکایت از گلی،

گه شکوه از خاری کنم

من نه آن رندم ، که غیر از عاشقی

کاری کنم

هرزمان بی روی ماهی،

همدم آهی شوم

هر نفس با یاد یاری،

ناله ی زاری کنم

حلقه‌های موج بینم،

نقش گیسویی کشم

خنده‌های صبح بینم ،

یاد رخساری کنم

درد خود را می‌بَرَد از یاد

گر من قصه‌ای

از دل سرگشته با صید گرفتاری کنم... رهی معیری

عموپورنگ