به گزارش افکارنیوز،

محیا اسناوندی این عکس را منتشر کرد.

 

محیا اسنانوندی