به گزارش افکارنیوز،

 شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: صدایی بودم من

ــ شکلی میانِ اشکال ــ،

و معنایی یافتم.

من بودم

و شدم...

عکس ها ، عباس عطار .

سال ۱۳۸۲.تهران. تیٔاتر شهر . اتاق گریم . وقتی برای نمایش « کبوتری ناگهان ...» گریم می شدم. دست ها ، دست های سارا اسکندری ست ، طراح ِ چهره پردازی ِاین نمایش.

شعر ، بامداد ِ جان

شبنم مقدمیمقدمی