به گزارش افکارنیوز،

 صبا راد دلش برای تلویزیون تنگ شده است؟ وی این استوری را در پاسخ به این سوال منتشر کرد.

 

صبا