رضا شفیعی‌جم با انتشار این عکس نوشت: بابا سبیلو احمد احمدی تهیه کننده. بنده ادوین خاچیکیان کارگردان و تولد من.

جشن تولد رضا شفیعی جم