یکتا ناصر بازیگر سریال دل با انتشار این عکس نوشت: توضیحى ندارم همین طورى و فقط اینکه مواظب خودمون و بقیه باشیم با رعایت اصول بهداشتى و اصول رفتارى و اصول انسانى و...

یکتا ناصر