به گزارش افکارنیوز،

 احمد مهرانفر با انتشار این عکس نوشت: مرده خور

 

احمد مهرانفر