به گزارش افکارنیوز،

 پولاد کیمیایی در صفحه شخصی اش نوشت:

اخبار چهره ها - « شروع روز با مانی اسکندری عزیزم و علی شفیعی روز ۱۲ گشت ارشاد ۳ »

 

پولاد کیمیایی