به گزارش افکارنیوز،

 علی ضیاء با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - دلخوش به خنده‌های من خیره سر نباش

دیوانه ها به لطف خدا غالبن خوش اند

علی ضیا