به گزارش افکارنیوز،

 

ارشا اقدسی، بازیگر و بدلکار ایرانی، با انتشار تصویر متفاوتی در صفحه اینستاگرامش نوشته است:

اخبار چهره ها - "وقتی هدف داشته باشی...

وقتی آرزو کنی تا براش تلاش کنی...

وقتی بدلکار باشی...

پس باید بهش برسی، براش زحمت بکشی، و برنی وسط هدف،

و اینجوری آرزو خاطره شد.

چون من اژدها دارم

و تیم خوب و همراه های خوب".

 

.