به گزارش افکارنیوز،

زهرا خاتمی با انتشار این عکس نوشت: #من_ماسک_میزنم

اخبار چهره ها - #زندگی دویست #انسان؛ دویست نفری که #پدر و #مادر، #فرزند، #خواهر و #برادر ، #همسر و #عشق کسانی بودند؛ طی بیست و‌چهار ساعت گذشته، در اثر ابتلا به ویروس #کرونا به پایان رسید ...

۹۹/۴/۱۷

پ.ن: متاسفانه رکورد آمار روزانه ی درگذشتگان شکست.

و از صدو‌شصت نفر به‌دویست نفر رسید...

زهرا خاتمی