به گزارش افکارنیوز،

آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت: امروز افتتاح گالری اشعار دوست هنرمند و ارزشمندم خانم حبیبه یوسفی بود که بسیار به وجد آمدم از اینهمه احساس لطیف زنانه در قاب تصویر و شعر ....در کنار هنرمندان لحظه هایی غمهای این دوران را پاک کردم و ساعات خوبی را داشتیم ....به پارمیدا خانوم هم خوش گذشت در کنار دوست جدید و متضادش در آب و رنگ .....ممنون از دوست هنرمندم برای دعوت به این گالری زیبا و ساعاتی فارغ شدن از فکر کردن به این ایام که چه میگذرد بر ما