شیلا خداداد با انتشار این عکس نوشت : امیدوارم هرچه زودتر واکسن کرونا ساخته بشه و به بهره برداری برسه هممون دلتنگ خانواده و دوستانیم.

 

شیلا خداداد و خانواده