به گزارش افکارنیوز،

 شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بی درد نبودیم هیچ وقت ِ روزگار. نسل ِ من بی غصه گی و فارغ بالی را به یاد نمی آورد، تا بوده غمی ، هراسی ، اضطرابی همراه جان مان بوده...آمدن و ماندگار شدن ِ کرونا تتمه ی جان و توان مان را هم گرفته...واضح است و همگی درک می کنیم. روزگارمان سخت بود و سخت تر هم شد .اما یادمان باشد برای ادامه راه چاره ای جز روشن نگاه داشتن ِ چراغ ِ امید در دل هامان نداریم.به امید ِ روزهای روشن بی هیچ بیماری ...به امیدِ بازگشتِ آرامش به ما و همه ی جهان مراقب هم ، مراقب ِ دیگران و عزیزان مان ، مراقب خودمان باشیم.

رعایت نکات بهداشتی را بی فایده نشماریم.دست شستن ِ مدام ، با حوصله و صحیح ،استفاده ی مداوم از ماسک ، عدم حضور در اجتماعات تا جای ممکن و رعایت دقیق ِهمه ی نکات ِ بهداشتی ای که همه ی ما هر روز چندین بار می خوانیم و می شنویم. می تواند از بیماری محفوظ مان بدارد.

برای هم دعا و آرزوهای خوب کنیم.باید از این مهلکه به یاری هم جان درببریم.

بلا و بیماری از همگان دور ، صحت و سلامت نزدیک.

#من_ماسک_میزنم

شبنم مقدمی