به گزارش افکارنیوز،

فاطمه گودرزی این دو عکس را از شام ایرانی منتشر کرد.

 

فاطمه گودرزی