به گزارش افکارنیوز،

سپهر حیدری این عکس را در صفحه خود منتشر کرد و نوشت: عشق هایم...