به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی (عموپورنگ) در جدیدترین پست اینستاگرامی خود ویدئویی منتشر کرد و نوشت:

اخبار چهره ها - "خدایا ما رو تنها نذار ....

آمین یارب العالمین"

 

بسته اینستاگرامی هنرمندان به تاریخ ۲۷ تیر؛