به گزارش افکارنیوز،

گوینده ورزشی شبکه خبر گفت: یک بی دقتی و بی احتیاطی موجب درگیری با ویروس کرونا شد.