به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رهبرى، بازیگر سریال «پرستاران» عکس زیر را منتشر کرد.

 

محمدرضا رهبری