به گزارش افکارنیوز،

 آناهیتا درگاهی با انتشار این عکس نوشت:

من کنارتون عشق کردم

جای خیلی ها در این قاب خالیه

جوجه تیغى

مستانه مهاجر

محمود کلاری

آناهیتا درگاهی

عکس:کوروش جوان

آناهیتا درگاهی