به گزارش افکارنیوز،

 شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - من از سکوتِ تو بیرون می‌آیم

و می‌دانم آدم‌های زیادی در تو زجر می‌کشند

و می‌دانم که رفته‌رفته

در این فرش کهنه

در این دودکش روبه‌رو

در این درختِ باغچه ریشه می‌کنی

و می‌دانم که تو سال‌هاست در من

حرف نمی زنی

حرف نمی‌زنی

حرف نمی‌زنی.

شهرام شیدایی

شیوا ابراهیمی