به گزارش افکارنیوز،

 مازیار فلاحی با انتشار این عکس نوشت: امسال را میخواهم

بر لبه ی پنجره اتاقم

زنگوله ای اویزان کنم

تا در شب های سیاه و سرد زمستان

نعره های باد برایم زیباتر شود

مازیار فلاحی